Nikah İşlemleri

HÜYÜK BELEDİYESİ NİKAH İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Evlilik için müracaatlar Hüyük Belediyesi Evlendirme Memurluğuna yapılmalıdır. 

Evlenecek çiftlerden biri Hüyük ilçe sınırlarında ikamet etmelidir. Çiftlerden biri Beyşehir dışında ikamet ediyorsa, ikamet ettiği belediyeye eşlerin beraber müracaat etmeleri esastır. İstenildiği takdirde izin belgesi düzenleterek nikâhı farklı yerde yaptırabilirler. 

Müracaatta çiftlerin birlikte gelmeleri gerekmektedir. 

Fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş 5’er adet fotoğrafı olması gerekir. (Biometrik fotoğraf ve renkli fotokopi kabul edilmez.) 

Nüfus Cüzdanı: Fotoğraflı nüfus cüzdanlarının asılları. (Müracaat esnasında kimlik asıllarının ibraz edilmesi zorunludur. Fotoğrafı yıpranmış, fotoğrafı olmayan ve evlenip boşanan kişilerin yeni kimlikleriyle başvurmaları gerekmektedir.) 

Evlenme Yaşı: 18 yaşını bitiren herkes evlenebilir. 17 yaşını bitirmeyen (17 yaşında olan) erkek ve kadın evlenemez. Aile Mahkemesi’nden “evlenme izin kararı” alınması gerekmektedir. (Medeni Kanun Madde-124) 18 yaşında olanlar anne-baba rızası ile evlenebilir. Bu yaşta olanlar evrakları teslim etmeye gelirken anne baba nüfus cüzdanları fotokopileri ve kendileri de gelip nikâh dairesine çocuklarının evlendiğine rıza gösterdiğine dair imza atmalıdırlar. 

Yabancı Uyruklu Olan Kişi: Kendi ülkesinde nüfus kaydı (evlenme ehliyet belgesi) getirmelidir. Bu belgede kişinin adı soyadı, baba, anne adı, doğum tarihi, medeni durumu (bekar veya boşanmış olduğu/tarihi açıkça yazmalı), dini, nüfusa kayıtlı olduğu ülke-il-ilçe yazmalıdır. Kendi ülkesinden aldığı bu belgeyi ülkesindeki Türk Konsolosluğu’ndan tercüme ettirip onaylatmalıdır. Böyle bir evrakı almış fakat ülkesindeki konsolosluğundan onay yaptırmadan gelmiş ise, bu evrakı Ankara’da notere tercüme ettirip konsolosluğuna onay yaptırması ve Türk Dış İşleri Bakanlığına onay yaptırması gerekir. Avrupa Birliği’ne bağlı Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz gibi ülkelerin vatandaşı ise “Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi” ve “Doğum Sicil Örneği” getirmelidir. Bu evrakları getirmeden Türkiye’ye gelmiş yabancı uyruklu kişi Ankara’da konsolosluğundan nüfus kaydı (Evlenme Ehliyet Belgesi) bu belgede adı soyadı, baba-anne adı, doğum yeri ve tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçesi, dini, medeni durumu (bekâr- bayanlar için eşi ölmüş ve boşanmış ise tarihleri) yazmalıdır. Konsolosluk onaylı düzeltilen bu belge Türk Dışişleri Bakanlığı’na onaylatılacaktır. Ayrıca yabancılar, nüfus cüzdanları ve pasaportlarının fotokopilerini, noterden onaylı tercümelerini getirmelidirler. 

Suriye Uyruklu Olan Kişi: Suriyeli vatandaşlar Konya İl Göç İdaresinden “Beyşehir Belediyesi’nde Evlenebilir” ibareli belge getirmelidir. 

Ek Bilgiler: Bayan boşanmış veya eşi ölmüş ise, boşanma/ölüm tarihinden itibaren 300 gün evlenemez. 300 günlük bekleme süresini doldurmayan bayan Aile Mahkemesi’nden İddet Müddeti (Bekleme Süresi) Kaldırılma Kararı alınacaktır. (Medeni Kanun Madde-132/3) 

Aşağıdaki Kimseler Arasında Evlenme Yasaktır (Türk Medeni Kanunu Madde-129) 

  1. Üst soy ile alt soy arasında, kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında.
  2. Kayın kısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sonra ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üst soyu veya alt soyu arasında.
  3. Evlat edinilen ile evlatlığı veya bunlardan biri ile diğerinin altsoy ve eşi arasında evlenemezler.