Müdürlüklerimiz

Temizlik İşleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Zabıta Amirliği